Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İsa peyğəmbər. Yol, həqiqət, həyat

 V BÖLMƏ

İsa peyğəmbərin İordanın şərq tərəfində növbəti xidməti

«Bir çoxlari isaya iman gətirdi» (Yəhya 10:42)

İsa peyğəmbərin İordanın şərq tərəfində növbəti xidməti

BU BÖLMƏDƏ

FƏSİL 82

İsa Məsihin Pereyada xidməti

İsa peyğəmbər xilas olmaq üçün nə etməyin lazım olduğunu izah edir. Onun məsləhəti o vaxt olduqca vacib idi. Bəs bizim günlər barədə nə demək olar?

FƏSİL 83

Allahın süfrəsində kimlər əyləşəcək?

Fərisinin evində şam edərkən İsa Məsih böyük ziyafət barədə məsəl çəkir. O, Allahın xalqı üçün əhəmiyyət daşıyan vacib dərs verir. O, hansı dərsi verir?

FƏSİL 84

Şagirdlik məsuliyyəti

İsa Məsihin şagirdi olmaq böyük məsuliyyətdir. Şagird olmağın özünə nəyi daxil etdiyini Məsih açıq-aydın göstərir. Məsihin bəzi davamçıları onun sözlərindən çaş-baş qalırlar.

FƏSİL 85

Tövbə edənlərə görə sevinin

Fərisilərlə mirzələr İsa Məsihi adi insanlarla oturub-durduğuna görə onu tənqid edirlər. Onlara cavab olaraq Məsih bir məsəl çəkir və Allahın belə insanlara necə yanaşdığını göstərir.

FƏSİL 86

İtmiş oğul qayıdır

İsa peyğəmbərin itmiş oğul barədə çəkdiyi məsəldən nə öyrənirik?

FƏSİL 87

Gələcəyini hikmətlə qur

İsa peyğəmbər hiyləgər və nadürüst nökərbaşı haqda məsəl çəkərək maraqlı fikirlər söyləyir

FƏSİL 88

Varlı adamla İlazər yerlərini dəyişir

İsa peyğəmbərin çəkdiyi məsəli başa düşmək üçün baş qəhrəmanların kimi təmsil etdiyini müəyyən etmək lazımdır.

FƏSİL 89

Yəhudiyyəyə gedərkən Pereyada təbliğ

İsa peyğəmbər bir xüsusiyyətin vacibliyini vurğulayır. Bu xüsusiyyətin sayəsində bizə qarşı hətta dəfələrlə günah edənləri də bağışlaya biləcəyik.

FƏSİL 90

«Dirilmə və həyat mənəm»

Hansı mənada İsa Məsihə iman edənlər heç vaxt ölüm görməyəcəklər?

FƏSİL 91

İlazər dirilir

İki amil sayəsində hətta İsa peyğəmbərin əleyhdarları möcüzəni dana bilməzlər.

FƏSİL 92

On cüzamlıdan yalnız biri qayıdır

Cüzamdan sağalan adam İsa peyğəmbərdən savayı başqa bir şəxsə də minnətdarlığını bildirir.

FƏSİL 93

İnsan Oğlu zühur edəcək

Məsihin hüzuru hansı mənada şimşəyə bənzəyir?

FƏSİL 94

Lazım olan iki şey — dua və təvazökarlıq

İsa peyğəmbər ədalətsiz hakim və dul qadın məsəlində vacib bir xüsusiyyəti vurğulayır.

FƏSİL 95

Boşanma məsələsi və uşaqlara məhəbbət

İsa peyğəmbərin uşaqlara münasibəti şagirdlərinkindən qat-qat fərqlənir. Nəyə görə?

FƏSİL 96

İsa peyğəmbər və varlı gənc

Nəyə görə İsa peyğəmbər deyir ki, dəvənin iynə deşiyindən keçməsi varlı adamın Allahın Padşahlığına girməsindən daha asandır?

FƏSİL 97

Üzüm bağındakı işçilər barədə məsəl

Hansı mənada birincilər axırıncı, axırıncılar isə birinci olacaq?

FƏSİL 98

Həvarilərin növbəti mübahisəsi

Yaqubla Yəhya Allahın Padşahlığında xüsusi mövqe tutmaq istəyirlər. Amma bunu İsa Məsihdən istəyən yalnız onlar deyil.

FƏSİL 99

Məsih koru sağaldır və Zəkkaya kömək edir

Adama elə gələ bilər ki, İsa peyğəmbərin Əriha yaxınlığında kor adamı sağaltması ilə bağlı hadisədə ziddiyyət var. Amma nəyə görə demək olar ki, Müqəddəs Kitabın bu hissəsi həmahəngdir?

FƏSİL 100

On mina barədə məsəl

İsa Məsihin: «Kimdə varsa, ona daha çox veriləcək, kimdə yoxdursa, əlindəki də alınacaq», — sözlərinin mənası nədir?