Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Həyat necə yaranıb?

Həyatın necə əmələ gəldiyi barədə nəyə inandığınız nə üçün vacibdir?

ÖN SÖZ

Ön söz

Planetimiz həyat üçünmü yaradılıb? Təkamül təlimi faktlara əsaslanırmı?

Siz nəyə inanırsınız?

Ola bilsin, siz Allaha inanan və Müqəddəs Kitaba hörmətlə yanaşan insansınız və eyni zamanda, yaradılışa inanmayan, böyük təcrübə və nüfuz sahibi olan alimlərin nöqteyi-nəzərlərini də qiymətləndirirsiniz.

HİSSƏ-I

Canlı planet

Bir sıra uğurlu «təsadüflər» olmasaydı, yer üzündə həyat qeyri-mümkün olardı. Bu kor təsadüf, yoxsa düşünülmüş niyyət nəticəsində yaranıb?

HİSSƏ-II

Bunu kim birinci düşünüb?

Mütəxəssislər öz layihələrində yaranan mürəkkəb problemləri həll etmək üçün təbiətin dahiyanə fikirlərini mənimsəyirlər. Əgər nəyinsə surəti şüurlu mühəndisin olduğuna dəlalət edirsə, bəs onda onun əsli haqqında nə demək olar?

HİSSƏ-III

Təkamül mif və faktlar

Təkamül nəzəriyyəsinin əsas təlimlərindən biri olan mutasiyadır. Mutasiyalar bitki və heyvanın başlanğıc materialından yeni növün əmələ gəlməsinə təkan verir. Bu nəzəriyyə faktlara əsaslanır?

HİSSƏ-IV

Elm və «Yaradılış» kitabı

Elm Müqəddəs Kitabda yaradılış haqqında yazılanların düzgün olmadığını göstərirmi?

HİSSƏ-V

Nəyə inandığınızın əhəmiyyəti varmı?

Təkamül haqqında öyrəndiklərimiz bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə həyatımızın mənasına təsir göstərir.

MƏNBƏLƏRİN SİYAHISI

Mənbələrin siyahısı

Bu broşür təsdiq olunmuş mənbələrə əsaslanır.