Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Gələcək barədə nə fikirləşirsiniz?

Gələcək barədə nə fikirləşirsiniz?

Sizcə, dünyadakı vəziyyət...

  • olduğu kimi qalacaq?

  • daha betər olacaq?

  • yaxşılaşacaq?

 MÜQƏDDƏS KİTABDA NƏ DEYİLİR?

«Allah... onların gözlərindən bütün yaşları siləcək. Artıq ölüm olmayacaq. Nə dərd, nə fəryad, nə də ağrı olmayacaq, çünki əvvəlki şeylər keçib getdi» (İncil, Vəhy 21:3, 4).

BU SİZİN ÜÇÜN NƏ MƏNA KƏSB EDİR?

Mənalı və sevinc gətirən iş(Peyğəmbərlərin kitabı, Əşiya 65:21—23).

Xəstəliyin və ağrı-acının olmayacağı həyat (Peyğəmbərlərin kitabı, Əşiya 25:8; 33:24).

Doğmalarınızın və dostlarınızın əhatəsində xoşbəxt əbədi həyat (Zəbur 37:11, 29).

 MÜQƏDDƏS KİTABDA DEYİLƏNLƏRƏ İNANMAQ OLARMI?

Bəli, olar, ən azı iki səbəbə görə:

  • Allah Öz vədlərini yerinə yetirməyə qadirdir. Müqəddəs Kitabda yalnız Yehova Allah «Qüdrət Sahibi» adlanır, çünki Onun gücünün həddi-hüdudu yoxdur (İncil, Vəhy 15:3). Elə buna görə də O, yer üzündəki şəraiti yaxşılığa doğru dəyişəcəyinə dair vədini həyata keçirməyə qadirdir. Müqəddəs Kitabda deyildiyi kimi, «Allah üçün hər şey mümkündür» (İncil, Mətta 19:26).

  • Allah vədini yerinə yetirmək istəyir. Məsələn, Müqəddəs Kitabda deyilir ki, Allah ölən insanların həsrətini çəkir və onları həyata qaytaracağı vaxtı gözləyir (Peyğəmbərlərin kitabı, Əyyub 14:14, 15).

    Həmçinin Müqəddəs Kitabda yazılıb ki, İsa peyğəmbər xəstələrə şəfa verirdi. Bəs o, nəyə görə belə xeyirxah əməllər görürdü? Çünki bu, onun ürəyindən gəlirdi (İncil, Mark 1:40, 41). Allaha-Taala kimi, İsa peyğəmbər də ehtiyacı olanlara yardım etmək istəyirdi (İncil, Yəhya 14:9).

    Bəli, Yehova Allah bizim xoşbəxt gələcəyə qovuşmağımıza kömək etmək istəyir! (Zəbur 145:16; İncil, 2 Butrus 3:9).

 DÜŞÜNÜN

Allah yer üzündə şəraiti yaxşılığa doğru necə dəyişəcək?

Bu sualın cavabı Müqəddəs Kitabın aşağıdakı ayələrində yazılıb: MƏTTA 6:9, 10; DƏNYAL 2:44.