Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Allahın Padşahlığı hökmranlıq edir!

Milyonlarla insanlar Allahın mükəmməl rəhbərliyi altında xoşbəxt və təhlükəsiz həyat tapıblar. Siz də bu Padşahlığın vətəndaşı olmaq istəyirsiniz?

Rəhbərlik Şurasının məktubu

1914-cü ilin oktyabr ayının 2-də Ç. T. Rassel qardaşın dediyi həyəcanlandırıcı elan həyata keçdimi?

FƏSİL 1

«Qoy Padşahlığın gəlsin»

İsa Allahın Padşahlığı barədə digər mövzulardan daha çox danışırdı. Bu Padşahlıq necə və nə vaxt gələcək?

FƏSİL 2

Padşahlıq göydə qurulur

Məsihin əsil davamçılarını Padşahlığın qurulacağına kim hazırladı? Padşahlığın real bir hökumət olduğu nədən görünür?

FƏSİL 3

Yehova niyyətini açıqlayır

Padşahlıq Yehovanın əzəli niyyətinə daxil idimi? İsa Padşahlıqla bağlı nələri açıqladı?

FƏSİL 4

Yehova Allah Öz adını ucaldır

Allahın adı ilə bağlı Padşahlıq nələri edib? Allahın adını necə ucalda bilərsiniz?

FƏSİL 5

Padşah Padşahlığın sirlərini açır

Allahın Padşahlığı, onun hakimləri, təbəələri və qayda-qanunları barədə dəqiq bilik alın.

Fəsil 6

Müjdəçilər— Özlərini könüllü olaraq təqdim edən xalq

Nəyə görə İsa son günlərdə təbliğçilərdən ibarət ordunun olacağına əmin idi? Padşahlığı həyatınızda birinci yerə qoyduğunuzu necə göstərə bilərsiniz?

FƏSİL 7

Təbliğ etməyin üsulları — Xoş xəbəri bəyan etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirik

Son qəlməzdən öncə mümkün qədər çox insana müjdəni çatdırmaq üçün Allahın xalqı hansı texnikalardan istifadə etdiyi barədə öyrənin.

FƏSİL 8

Təbliğ etmək üçün vəsaitlər — Bütün dünyaya təbliğ etmək üçün ədəbiyyat nəşr olunur

Tərcümə işi İsanın bizə dəstək olduğunu necə sübut edir? Daima yenilənən nəşrlərimiz sizi Padşahlığın real olduğuna necə əmin edir?

FƏSİL 9

Təbliğ işinin bəhrəsi — «məhsul yetişib, biçinə hazırdır»

İsa şagirdlərini ruhani biçin işi ilə bağlı iki vacib məqamı vurğuladı. Bu dərslərdən biz nə öyrənirik?

FƏSİL 10

Padşah öz xalqını ruhani cəhətdən saflaşdırır

Milad bayramı və xaçdan istifadənin ortaq cəhəti nə idi?

FƏSİL 11

Əxlaqi cəhətdən təmizlənmə — Allahın müqəddəsliyini təcəssüm etdiririk

Hizqiyalın məbədlə bağlı görüntüsündəki keşikçilər otağı və darvazalar 1914-cü ildən bəri Allahın xalqı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

FƏSİL 12

«Sülh Allahı»na xidmət etmək üçün təşkil olunublar

Müqəddəs Kitab nizam-intizama və sülhə yox, nizamsızlığa qarşıdır. Nəyə görə? Və bu, müasir məsihçilərə necə təsir edir?

FƏSİL 13

Padşahlığın müjdəçiləri hakimlər qarşısında

Müasir dövrdəki ali məhkəmələrdəki bəzi hakimlər keçmiş Qanun müəllimi Qəmlail kimi düşünürlər.

FƏSİL 14

Yalnız və yalnız Allahın hakimiyyətini sədaqətlə dəstəkləyənlər

Bitərəf mövqelərinə görə Yehovanın Şahidlərinə təsir edən təqiblər «seli» gözlənilməz mənbə tərəfindən aradan qaldırılır.

FƏSİL 15

Azad ibadət uğrunda mübarizə

Allahın xalqı Allahın Padşahlığının qanununa tabe olmaq üçün mübarizə aparırlar.

FƏSİL 16

İbadət üçün görüşlər

Yehova Allaha ibadət üçün yığıncaq görüşlərindən daha çox fayda əldə etmək üçün nə edə bilərik?

FƏSİL 17

Padşahlığın xidmətçiləri kimi təlim alırıq

Teokratik məktəblər Padşahlığın xidmətçilərinə öz məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə necə kömək edir?

FƏSİL 18

Padşahlıq işinin maliyyələşdirilməsi

Pul necə əldə olunur? Bəs hara xərclənir?

FƏSİL 19

Yehovaya şərəf gətirən tikinti

İbadət yerləri Allaha şərəf gətirir, ancaq Onun qiymətləndirdiyi yalnız bu deyil.

FƏSİL 20

Yehovanı şərəfləndirən yardım işi

Yardım işimizin Yehovaya müqəddəs xidmətimizin bir hissəsi olduğunu haradan bilirik?

FƏSİL 21

Allahın Padşahlığı düşmənlərin kökünü kəsir

İndidən Armageddon müharibəsinə hazırlaşa bilərsən.

FƏSİL 22

Padşahlıq yer üzündə Allahın iradəsini yerinə yetirir

Sən necə ola bilərsən ki, Yehovanın vədləri həqiqətən yerinə yetəcək?