Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

2017 — Yehovanın Şahidlərinin illik fəaliyyəti

Ümumi hesabat 2016

Ümumi hesabat 2016
 • Yehovanın Şahidlərinin filialları: 89

 • Hesabat verən ölkə və ərazilərin sayı: 240

 • Yığıncaqların sayı: 119 485

 • Anma mərasiminə gələnlərin sayı: 20 085 142

 • Simvollardan qəbul edənlərin sayı: 18 013

 • Təbliğçilərin ən yüksək sayı: 8 340 847

 • Təbliğçilərin aylıq orta sayı: 8 132 358

 • 2015-ci ilə nisbətən olan artım (faizlə): 1,8

 • Vəftiz olanların sayı: 264 535

 • Köməkçi öncüllərin aylıq orta sayı: 459 393

 • Öncüllərin aylıq orta sayı: 1 157 017

 • Təbliğə sərf olunan saatların miqdarı: 1 983 763 754

 • Müqəddəs Kitabı öyrənənlərin aylıq orta sayı: 10 115 264

Xüsusi öncüllərin, xüsusi təyinatlı müjdəçilərin və səyyar nəzarətçilərinin təyinatlarını icra etmələri üçün Yehovanın Şahidləri 2016-cı xidmət ili ərzində təxminən 213 milyon dollar xərcləyiblər. Yehovanın Şahidlərinin filiallarında ümumilikdə 19 818 nəfər xidmət edir. Onların hamısı Yehovanın Şahidlərinin Xüsusi Tammüddətli Xidmətçilərinin Ümumdünya Ordeninin üzvləridirlər.