Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanın Şahidlərinin illik fəaliyyəti 2016

İndoneziya

İndoneziya

BU BÖLMƏDƏ 25 il sürən siyasi çevrilişlərə, dini münaqişələrə, din xadimlərinin təhriki ilə qoyulan qadağalara mətanətlə sinə gərən məsihi kişi və qadınların həyəcanlı hadisələrlə dolu hekayələri qələmə alınıb. Növbəti səhifələrdə kommunistlərin tutduğu ölüm siyahısında adı yazılmış qardaşın aqibətini öyrənəcəksiniz, keçmişdə cinayətkar dəstənin başçısı olmuş dindaşımızın bioqrafiyasını oxuyacaqsınız. Həmçinin doğma bacı olduqlarını öyrənən iki kar rəfiqənin həyat hekayəsi ilə tanış olacaqsınız. Bundan əlavə, Yehovanın Şahidlərinin dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsində xoş xəbəri necə çatdırdığı barədə xəbər tutacaqsınız.

BU BÖLMƏDƏ

İndoneziyaya bir nəzər

Dünyanın ən böyük adalar ölkəsinin ərazisi, əhalisi və adət-ənənəsi ilə qısaca tanış olun.

Ədviyyat ticarəti

Ədviyyat ticarəti 16-cı əsrdə ümumdünya iqtisadiyyatında əsaslı yer tuturdu.

«Bax, buradan başlayardım!»

Avstraliyalı qorxmaz kitabpaylayanlar təbliğ işində ilk addımlar atarkən çətinliklərə sinə gərdilər.

Erkən təbliğ üsulları

Radio yayımlar və limanlarda edilən təbliğ həqiqət İndoneziyada düşmənlərinin qəzəbinə səbəb oldu.

Bibelkrinq

Bu dini cərəyan əsasını Yehovanın Şahidlərinin ədəbiyyatlarından götürsə də, tezliklə insan düşüncəsi ilə zəhərləndi.

Onun üçün ən vacibi ruhani xəzinə idi

Qiyamçılar Teo Senq Binin gözü qabağında evinə soxuldular. Evini qarət etsələr də, onun üçün daha dəyərli olan bir şeyi götürmədilər.

Qərbi Yava bəhrə verir

Ədəbiyyatlar tədricən qadağan olunduğundan Yehovanın Şahidləri təbliğ işini həyata keçirmək üçün ağıllarını işə salırdılar.

Yapon zülmü altında

İkinci dünya müharibəsi zamanı bəzi Yehovanın Şahidlərini bitərəfliklərini qorumaq şərtilə yapon hökumətinin qeydiyyatından keçmişdilər.

Qorxmaz öncül

Andre Eliyas 60 illik xidməti ərzində hədələrə və sorğu-suala rəğmən sarsılmaz qalmışdı.

Gilad məzunlarının gəlişi

İlk Gilad məzunlarının gəlişi təbliğ işinin vüsət almasına töhfə verdi.

Şərqdə təbliğ işi vüsət alır

Bu ərəfədə ruhanilərin müqaviməti bir nəticə verdi?

Xüsusi təyinatlı müjdəçilərinin axışı

1970-ci ilin ortalarında xoş xəbərin təbliği üçün şərait tez bir zamanda pisləşdi.

Saranın dost-doğmaca qızı

Titi Kutin ərinə itaətkar qaldı və bunun mükafatını aldı.

Unudulmaz toplantı

Ciddi maneələrə baxmayaraq, 1963-cü ildə «Əbədi xoş xəbər» adlı toplantı böyük uğurla başa çatdı.

Kommunist qiyamından sağ çıxdım

Ronald Yakanın qəbri artıq qazılmışdı.

50 ilin xüsusi öncülü

1964-cü ildə protestant din xadimi hədə-qorxu gəlib dedi: «Qoymayacağam Manokvaridə bir nəfər də olsun Yehovanın Şahidi qalsın!» Bəs o, dediyini edə bildi?

Kriminal keçmişi olan nümunəvi vətəndaş

Kəşfiyyat idarəsinin direktoru soruşdu: «Yehovanın Şahidləri İndoneziyada əslində nə işlə məşğuldurlar?

Onlar təslim olmadılar

«Yehovanın Şahidləri mismar kimidir». Ətrafdakıları bu sözləri deməyə nə təşviq etdi?

Onlar birgə yığışmaqdan vaz keçmədilər

Yehovanın Şahidlərinin fəaliyyətinə qoyulan qadağa aradan götürüləndə bir məmur belə bir sözlər deyib: «Əslində, sərbəst ibadət etməyinizə icazəni bu sənəd vermir».

Təbii fəlakət zamanı məsihi məhəbbətinin izharı

İndoneziyanın Qununqsitoli şəhərində olan zəlzələdən dərhal sonra Yehovanın Şahidləri köməyə gəldi.

Əqidəmizdən dönən deyilik

Daniel Lokolo həbsxada mühafizəçilərin əlindən nələr çəkdiyini danışır

Rəhbərliyə tabe olub sağ qaldıq!

Müsəlmanlarla xristianlar arasında olan dava Yehovanın Şahidlərinin həyatını təhlükəyə atdı.

Təbliğ işi vüsət alır

Qadağa götürüləndə qardaşlar üç əsas işi gördülər.

Yehovanın adını bəyan etmək şərəfdir

Bəzi vərdişləri olan və İndoneziyanın mədəniyyətinin təsirinə məruz qalan Yehovanın Şahidləri cəsarətlərini itirmişdilər. Bəs onlar bu təsirdən necə qurtuldular?

Səmada filial

Tələbat olan ərazidə xidmət edənlər üçün bura növbəti xidmət ərazisi oldu.

«Yehova gözlədiyimizdən qat-qat artığını elədi!»

İndoneziyanın Tuqala Oyo kəndindəki yığıncaq gözlənilməz hədiyyə alır.

«Axır ki, qovuşduq!»

İndoneziyada iki kar bacıdan biri uşaqlıqdan övladlığa verildiyi üçün ayrı düşmüşdülər, amma Allahın Kəlamı sayəsində onlar qovuşdular.