Padşah olan İsa Məsih yığıncağın qeydinə qalmaları üçün «rəhbərlər», yəni ağsaqqallar təyin edir

32:13

  • Sığınacaq insanı leysandan qoruduğu kimi, onlar da yığıncağı üzərlərinə qasırğa kimi gələn təqiblərdən və məyusluqdan qoruyurlar.

  • «Susuz diyarda axar çaylar» kimi, onlar da ilahi biliklərə susayanların susuzluğunu yatırmaq üçün onları pak, şəffaf həqiqətlərlə təmin edirlər.

  • «İstidən qovrulan diyarda nəhəng qaya kölgəsi» kimi, onlar da Allahın yolunda yeriməsi üçün xalqa rəhbərlik verərək rahatlıq gətirirlər