Huşə kitabında xeyirxahlıq kimi tərcümə olunan ibrani sözü «xesed» özünə məhəbbət, öhdəlik, sədaqət və bağlılıq hisslərini daxil edir. Yehova Allah Huşənin və onun vəfasız arvadı Gümərin timsalında xeyirxahlığın və bağışlamağın nə demək olduğunu göstərdi (Hş 1:2; 2:7; 3:1—5).

Gümərin vəfasız olduğu nədən görünür?

İsraillilərin vəfasız olduğu nədən görünür?

Huşə peyğəmbər necə xeyirxahlıq etdi?

Yehova Allah necə xeyirxahlıq etdi?

DÜŞÜNDÜRÜCÜ SUAL: Hansı əməllərimlə Yehovaya xeyirxahlıq edə bilərəm?