Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Qardaş Tuvalu dilində «Ölülərin dirilməsi» bukletini təqdim edir

MƏSİHİ HƏYATI VƏ İBADƏTİ İŞ DƏFTƏRİ Oktyabr 2017

Nümunə təqdimatlar

«Oyanın!» jurnalı və Allahın bizə olan məhəbbəti ilə bağlı nümunə təqdimatlar. Nümunələrdən istifadə edərək öz təqdimatını hazırla.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Dənyal peyğəmbər Məsihin zühuru barədə xəbər vermişdi

Dənyal kitabının 9-cu fəslində Məsihin zühuru ilə bağlı təfsilatlar yazılıb. Bu xəbərə başqa nələr daxil idi?

MƏSİHİ HƏYATI

Allahın Kəlamını dərindən öyrənin

Allahın Kəlamını dərindən öyrənməklə sınaqlar qarşısında sadiq qala bilərik. Bəs Allahın Kəlamını öyrənmək üçün nədən başlamaq olar?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Yehova dünya dövlətlərinin gələcəyi barədə xəbər vermişdi

Yehova Dənyal peyğəmbər vasitəsilə gələcək imperiyaların və onların padşahlarının peyda olması və dağılması barədə əvvəlcədən xəbər vermişdi.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Xeyirxahlıq Yehovaya xoşdur. Bəs sizə?

Xeyirxahlıq nədir? Huşədən və onun vəfasız arvadı Gümərdən nə öyrənirik?

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

Əlinizdə olanın ən yaxşısını Yehovaya verin

Əlimizdə olanın ən yaxşısını Allaha verəndə həm Allah sevinir, həm də biz xeyir görürük. Yehova Allah üçün ən gözəl qurbanlardan biri hansıdır?

MƏSİHİ HƏYATI

Yehovanı mədh etmək üçün yaşayın!

Həyat Allahın bəxş etdiyi ən gözəl nemətlərdən biridir. Allahın xidmətçisi olduğumuz üçün biz çalışırıq ki, istedad və bacarıqlarımızı Yaradanımız Yehova Allahın yolunda sərf edərək Onu mədh edək.

ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ

«Sizin oğullarınız da, qızlarınız da peyğəmbərlik edəcək»

Məsh olunmuş məsihiləri peyğəmbərlik işində necə dəstəkləyə bilərik?