Yehovanın xalqı arasındakı sülh öz-özünə yaranmır. Anlaşılmazlıq və ya narazılıq yarananda, adətən, insanın hissləri coşur, amma Allahın Kəlamına əsaslanan məsləhət bu hissləri sakitləşdirə bilər.

Münasibətlərdə gərginlik yarananda, yetkin məsihi sülhü qorumaq üçün...

19:11

  • hirslənmir

18:13, 17

  • məsələni həll etməzdən əvvəl ətraflı məlumat toplayır

17:9

  • məhəbbət göstərib qarşı tərəfi bağışlayır