Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  oktyabr 2016

 MƏSİHİ HƏYATI

Yaxşı şərhlər hazırlayın

Yaxşı şərhlər hazırlayın

Yaxşı şərhlər bacı-qardaşları ruhlandırır (Rm 14:19). Şərhlərin şərh verənin özünə də böyük faydası var (Ms 15:23, 28). Buna görə də çalışmalıyıq ki, görüşdə heç olmasa bir dəfə şərh verək. Təbii ki, hər dəfə əlimizi qaldıranda bizdən soruşmayacaqlar. Bu səbəbdən bir neçə şərh hazırlasaq, yaxşı olar.

Yaxşı şərh...

  • sadə, aydın və qısa olmalıdır, mümkün qədər 30 saniyəni aşmamalıdır

  • ürəkdən gəlməlidir, əzbərlənmiş olmamalıdır

  • artıq söylənmiş fikrin təkrarı olmamalıdır

İlk şərhi siz verirsinizsə,..

  • sadə və konkret cavab verin

Suala cavab verilibsə,..

  • gətirilən ayənin müzakirə olunan sualla bağlılığını göstərin

  • müzakirə olunan sualın həyatımıza hansı aidiyyəti olduğunu qeyd edin

  • bu məlumatdan necə istifadə etməyi göstərin

  • əsas fikri vurğulayan qısa hadisə danışın