Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  Noyabr 2017

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | ƏBDİYA 1 —YUNUS 4

Səhvlərinizdən dərs alın

Səhvlərinizdən dərs alın

Yunus peyğəmbərin hadisəsindən görürük ki, biz səhvlər edəndə Yehova bizdən üz döndərmir. O istəyir ki, biz səhvlərimizdən dərs alıb lazımi dəyişikliklər edək.

Yn 1:3

Yehova Yunus peyğəmbərə tapşırıq verəndə o, hansı səhvi buraxdı?

Yn 2:1—10

Yunus nə haqda dua etdi və Yehova onun duasına necə cavab verdi?

Yn 3:1—3

Yunus səhvlərindən dərs aldığını necə göstərdi?