Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  Noyabr 2017

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | NAHUM 1— HƏBQUQ 3

Ayıq-sayıq olun

Ayıq-sayıq olun

Hb 1:5, 6

Yəhudanın babillilər tərəfindən məhv olunması mümkünsüz görünürdü. Çünki həmin vaxt Yəhuda Misirin müdafiəsi altında idi və misirlilər kəldanilərdən güclü idi. Üstəlik, yəhudilərin ağlına belə gəlməzdi ki, Yehova Yerusəlimin və məbədin dağıdılmasına icazə verəcək. Lakin peyğəmbərlik yerinə yetəcəkdi. Həbquq isə ayıq-sayıq qalmalı və bu peyğəmbərliyin yerinə yetməsini gözləməli idi.

Bu şər dünyanın sonunun tezliklə gələcəyinə məni nə əmin edir?

Ayıq-sayıq olmaq üçün nə edə bilərəm?