Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  noyabr 2016

 MƏSİHİ HƏYATI

Gənclər, «böyük fəaliyyət qapısı»ndan girməyə ləngiməyin!

Gənclər, «böyük fəaliyyət qapısı»ndan girməyə ləngiməyin!

Gənclər düşünə bilər ki, həmişə cavan qalacaqlar, qocalığın gətirdiyi «əziyyətli günlər»i görməyəcəklər (Vz 12:1). Bir gənc kimi, ruhani məqsədlərə, məsələn, tammüddətli xidmətə can atmaq üçün kifayət qədər vaxtının olduğunu dərk edirsən?

Hamının qabağına «vaxt və təsadüf» çıxır. Gənclər, siz də bundan sığortalanmamısınız (Vz 9:11). «Siz heç sabah başınıza nəyin gələcəyini bilmirsiniz» (Yq 4:14). Ona görə də ruhani məqsədlərə nail olmağı səbəbsiz yerə ləngitməyin. Hələ ki «böyük fəaliyyət qapısı» sizin üçün açıqdır, bu qapıdan girin (1Kr 16:9). Verdiyiniz qərara görə heç vaxt peşman olmayacaqsınız!

Hansı məqsədləri qoya bilərsiniz?

  • Başqa dildə təbliğ etmək

  • Öncül olmaq

  • Teokratik məktəblər keçmək

  • Tikintidə xidmət etmək

  • Beyteldə xidmət etmək

  • Səyyar xidmətində olmaq

Məqsədlərim: