Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  may 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | ZƏBUR 1—10

Yehova Allahla sülhdə olmaq üçün Onun Oğlu İsa Məsihi şərəfləndirməliyik

Yehova Allahla sülhdə olmaq üçün Onun Oğlu İsa Məsihi şərəfləndirməliyik

Yehova və İsa Məsihə qarşı düşmənçilik qabaqcadan peyğəmbərlik edilmişdi

2:1—3

  • Peyğəmbərlik edilmişdi ki, xalqlar Məsihin hakimiyyətini qəbul etməyəcək, özləri hökmranlıq etmək istəyəcək

  • Bu peyğəmbərlik İsa yer üzündə yaşayanda yerinə yetdi, daha böyük miqyasda bizim günlərdə yerinə yetir

  • Məzmurçu deyir ki, xalqlar boş-boş fitnə qururlar, yəni onların niyyəti puçdur və uğursuzluğa məhkumdur

Yalnız Yehovanın məsh etdiyi Padşahı şərəfləndirənlər həyatı qazanacaqlar

2:8—12

  • Allahın təyin etdiyi Padşaha qarşı çıxanların hamısı məhv ediləcək

  • Oğulu, yəni İsanı şərəfləndirənlər sülh və əmin-amanlıq qazanacaqlar