Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  may 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | ZƏBUR 19—25

Məsih haqqında peyğəmbərliklər

Məsih haqqında peyğəmbərliklər

AYƏ

PEYĞƏMBƏRLİK

YERİNƏ YETMƏSİ

Zəbur 22:1

Sanki Allah onu tərk edib

Mətta 27:46; Mark 15:34

Zəbur 22:7, 8

Dirəkdə asılanda onu lağa qoyurlar

Mətta 27:39—43

Zəbur 22:16

Dirəyə mıxlanır

Mətta 27:31; Mark 15:25; Yəhya 20:25

Zəbur 22:18

Paltarları üçün püşk atılır

Mətta 27:35

Zəbur 22:22

Yehovanın adını bəyan edir

Yəhya 17:6