Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  iyun 2016

 MƏSİHİ HƏYATI

«Padşahlığın ilk 100 ili»

«Padşahlığın ilk 100 ili»

Allahın Padşahlığının təbəəsi olmaq istəyən hər kəs həmin Padşahlıq və onun fəaliyyəti haqda hər şeyi öyrənməlidir. Bu onu nəinki Padşahlığın hakimiyyət sürdüyünə əmin edəcək, həmçinin Padşahlıq haqda müjdəni insanlara təbliğ etməyə təşviq edəcək (Zb 45:1; 49:3). «Padşahlığın ilk 100 ili» videosuna baxandan sonra növbəti sualları cavablandırın:

  1. Nəyə görə «Yaradılış fotodramı»nı əsil hədiyyə adlandırmaq olar?

  2. Xoş xəbərin yayılmasında radio hansı rolu oynayıb?

  3. Xoş xəbəri yaymaq üçün başqa hansı üsullardan istifadə olunmuşdu və hansı nəticə əldə olunmuşdu?

  4. Təbliğ xidmətini yaxşılaşdırmaq üçün illər ərzində hansı təlim üsullarından istifadə olunub?

  5. Gilad Məktəbinin şagirdləri necə təlim alırdılar?

  6. Böyük toplantılar Yehovanın xalqına təlim verməkdə hansı rolu oynayıb?

  7. Allahın Padşahlığının hakimiyyət sürdüyünə sizi nə əmin edir?

  8. Allahın Padşahlığını dəstəklədiyimizi necə göstərə bilərik?