Bəzən Yehovanın bizi bağışladığını bilsək də, özümüz özümüzü bağışlaya bilmirik. Bununla bağlı 2016-cı ildə keçirilən «Yehovaya sadiq qalın» adlı regional toplantıda özünə video daxil edən nitq söylənmişdi. Həmin videoya «JW Library» tətbiqetməsinin vasitəsilə yenidən baxın və aşağıdakı suallara cavab verin:

  • Sonya bacı neçə müddət idi ki, yığıncaqdan kənar edilmişdi?

  • Ağsaqqallar Sonya bacıya hansı ayəni oxudular və bu ona necə təsir göstərdi?

  • Bacının bərpa olunduğunu eşidən yığıncaq üzvləri ona necə münasibət göstərdi?

  • Sonya bacını hansı hisslər çulğayırdı və atası ona necə kömək etdi?