Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  Dekabr 2017

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | ZƏKƏRİYYƏ 1—8

«Bir yəhudinin ətəyindən yapış»

«Bir yəhudinin ətəyindən yapış»

8:20—23

O günlərdə bütün xalqlardan olan, müxtəlif dillərdə danışan on adam bir yəhudinin ətəyindən yapışıb deyəcək: «Biz də səninlə gedirik». Axırzamanda bütün xalqlardan olan insanlar məsh olunmuş məsihilərlə birgə Yehovaya ibadət edəcəklər

Bu gün «başqa qoyunlar» məsh olunmuş məsihiləri necə dəstəkləyirlər?

  • Onlar təbliğ işində canla-başla iştirak edirlər

  • Onlar təbliğ işinə maddi cəhətdən kömək edirlər