Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  dekabr 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | ƏŞİYA 6—10

Məsihlə bağlı deyilənlər yerinə yetdi

Məsihlə bağlı deyilənlər yerinə yetdi
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

Əşiya peyğəmbər İsa Məsihin doğulmasından əsrlər öncə demişdi ki, Məsih «İordan bölgəsində yerləşən, yadellilər yaşayan Cəlilə»də təbliğ edəcək. İsa Məsih bütün Cəliləni dolaşıb xoş xəbərin təbliği və təlim işi ilə məşğul olmaqla bu peyğəmbərliyi yerinə yetirdi (Əş 9:1, 2).

  • İlk möcüzəsini göstərdi (Yh 2:1—11) (Qanə)

  • Həvarilərini seçdi (Mr 3:13, 14) (Kəfərnahum yaxınlığında)

  • Dağüstü vəzini söylədi (Mt 5:1—7:27) (Kəfərnahum yaxınlığında)

  • Dul qadının yeganə oğlunu diriltdi (Lk 7:11—17) (Nain)

  • Diriləndən sonra təxminən 500 davamçısına göründü (1Kr 15:6) (Cəlilə)