«OYANIN!»

Sual: Vaxtımızdan düzgün istifadə etməyə bizə nə kömək edə bilər?

Ayə: Vz 4:6

Təklif: «Oyanın!» jurnalının bu sayında işləri düzgün planlaşdırmaqla bağlı məsləhətlər verilir.

MÜQƏDDƏS KİTABDAN TƏLİM VER

Sual: İnsan nə üçün yaranıb?

Ayə: Zb 37:29

Həqiqət: Allah insanı yer üzündə əbədi yaşamaq üçün yaradıb.

«İLAHİ MÜJDƏ» (fg)

Sual: Bu çətin zəmanədə hərdən insan xoş sözlər eşitmək istəyir. Bəs bu cür sözləri haradan eşitmək olar? [«Xoş xəbər eşitmək istəyirsiniz?» adlı videonu göstər.]

Ayə: Əş 52:7

Təklif: Bu broşür «gözəl xəbər müjdələyir». Burada Allahın Kəlamında yazılmış xoş xəbər barədə danışılır.

ÖZ TƏQDİMATINI HAZIRLA

Bu təqdimələri nümunə götürərək öz təqdimənizi hazırlayın.