Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  aprel 2017

Nümunə üçün təqdimələr

Nümunə üçün təqdimələr

«OYANIN!»

Sual: Bu gün filmlərdə və televiziya proqramlarında sehrli qüvvələr — cadugərlər, küpəgirən qarılar, vampirlər haqqında məlumat geniş yayılıb. Necə düşünürsünüz, bu, sadəcə zərərsiz əyləncədir, yoxsa bunun insana zərəri var?

Nəşr: «Oyanın!» jurnalının bu sayında qeyd olunur ki, nəyə görə insanlara bu cür məlumatlar maraqlı gəlir.

MÜQƏDDƏS KİTAB VASİTƏSİLƏ TƏBLİĞ ET

Sual: Sizcə, dünyadakı problemləri kim həll edə bilər?

Ayə: Dn 2:44

Həqiqət: Allahın qurduğu bu hökumət dünyaya sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik gətirəcək.

«ALLAHIN PADŞAHLIĞI NƏDİR?» (Təkrar söhbət)

Sual: [Bukletin son səhifəsindəki sualı oxu.] Allahın Padşahlığının hakimiyyəti altında həyat necə olacaq?

Ayələr: Zb 37:29; Əş 65:21—23

Nəşr: [«İlahi müjdə» broşürünü göstər.] Bu broşürün 7-ci fəslində Allahın qurduğu hökumətin insanlar üçün nələr edəcəyi yazılıb. [Broşür vasitəsilə Müqəddəs Kitab dərsinə başla.]

ÖZ TƏQDİMƏNİ HAZIRLA

Bu təqdimələri nümunə götürərək öz təqdimənizi hazırlayın.