Ərəmya peyğəmbər israilliləri xəbərdar edirdi ki, Yerusəlim Şilo kimi viran olacaq

26:6

  • Yehovanın hüzurunu təmsil edən əhd sandığı bir vaxtlar Şiloda yerləşirdi

  • Yehovanın izni ilə filiştlilər sandığı ələ keçirir. Sandıq daha heç vaxt Şiloya qaytarılmır

Kahinlər, peyğəmbərlər və bütün xalq Ərəmyanı ölümlə hədələyir

26:8, 9, 12, 13

  • Ərəmya Yerusəlimin və məbədin əleyhinə peyğəmbərlik etdiyi üçün xalq onu tutur

  • Ərəmya peyğəmbər təslim olmur və heç yana qaçmır

Yehova Allah Ərəmyanı qoruyur

26:16, 24

  • Ərəmya qorxuya düşmür, Yehova da onu tək qoymur

  • Yehova cəsarətli Əxiqəmi təşviq edir ki, Ərəmyaya kömək etsin

Yehovanın köməyilə Ərəmya düz 40 il xalqa onların eşitmək istəmədiyi xəbəri çatdırır