Necə fikirləşirsiniz?

Müqəddəs Kitabda dünyanın sonu barədə yazılanları oxuyanda bəzi insanlar qorxurlar. Amma fikir verin bu barədə Müqəddəs Kitabda nə deyilir:

«Bu peyğəmbərlik sözlərini ucadan oxuyan, onları eşidən... xoşbəxtdir» (Vəhy 1:3).

«Gözətçi qülləsi»nin bu sayından dünyanın sonu barədə olan bir vəhy barədə məlumat ala bilərsiniz. Jurnalda həmçinin vəhyin açıqlaması da verilir.