Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) oktyabr 2015

Bu sayda 2015-ci il noyabrın 30-dan dekabrın 27-dək araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

«Belə adamların qədrini bilin»

Rəhbərlik Şurasının komitələrinin köməkçiləri kimlərdir? Onlar hansı işlə məşğul olurlar?

Həyatınızda Allahın əlini görürsünüz?

Müqəddəs Kitabda Allahın əli deyildikdə nə nəzərdə tutulur?

«İmanımızı artır»

Sadəcə öz gücümüzə iman sahib ola bilərikmi?

BİOQRAFİYA

Gəncliyində verdiyi qərara görə peşman deyildi

Keçmiş Sovet İttifaqındakı qadağa vaxtı Yehovaya sədaqətlə xidmət edən Nikolay Dubovinskiyə həbsxanadan da ağır bir iş tapşırılmışdı.

Yehovaya yayınmadan xidmət edin

Təxminən 60 il əvvəl «Gözətçi qülləsi» jurnalında heyrətamiz dəqiqliklə yerinə yetən bir fikir söylənilmişdi.

Ruhani şeylər barədə düşünün

Müqəddəs Kitaba əliniz çatmasa ruhani cəhətdən qidalanmağa davam edə biləcəksiniz?

BİOQRAFİYA

Mənimçün Allaha yaxınlaşmaq xoşdur

Doqquz yaşı olanda Sara Maqinin boy atmağı dayansa da, ruhani böyüməyi davam etdi.

Sadəlövh hər sözə inanar

İnternetdən oxuduğumuz kələkləri, dildən-dilə gəzən əhvalatları, fırıldaqları və başqa yanlış məlumatları necə müəyyən edə bilərik?