Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) fevral 2014

Bu sayda 45-ci məzmurdakı həyəcanlı hadisələr təsvir olunub. Həmçinin bu say bizə Yehovanı qayğıkeş və hifz edən Allah kimi, eləcə də ən yaxşı Dost kimi qiymətləndirməyə kömək edir.

Əzəmətli Padşah Məsihi salamlayın!

45-ci məzmurda təsvir olunan möhtəşəm hadisələr bu gün bizim üçün hansı əhəmiyyəti kəsb edir?

Quzunun toy günündə sevinin!

Gəlin kimdir və Məsih onu toya necə hazırlayıb? Toy günündə onların sevincinə kimlər şərik olacaq?

Sarfatlı dul qadın imanına görə mükafatlandırıldı

Dul qadının oğlunun dirilməsi onun imanını çox möhkəmləndirdi. Onun nümunəsindən nə öyrənə bilərik?

Yehova qayğıkeş və hifz edən Allahdır

Yehova Allahı səmavi Atamız kimi qiymətləndirin. Qayğıkeş və hifz edən Allahla münasibətlərinizi necə möhkəmləndirəcəyinizi öyrənin.

Yehova ən yaxşı Dostumuzdur

Yehova Allahın yaxın dostları olan İbrahimlə Gideonun nümunəsini araşdırın. Yehovanın dostu olmaq üçün biz hansı tələblərə riayət etməliyik?

Oxucuların sualları

Birinci əsrdəki yəhudilər nəyə əsasən Məsihin «intizarında» idilər?

Yehovanın camalına baxın

Qədim İsrailin padşahı Davud Allahın həqiqi ibadət üçün təsis etdiyi quruluşunu qiymətləndirirdi. Bəs bu gün həqiqi ibadət bizə necə sevinc gətirə bilər?

İman hasil edən 100 illik film

Bu il Müqəddəs Kitabın Allahın Kəlamı olduğuna iman hasil etmək üçün ərsəyə gəlmiş «Yaradılış fotodramı»nın təqdimatının 100 illiyidir.