Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) yanvar 2017

Bu sayda 2017-ci il fevralın 27-dən aprelin 2-dək olan araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

Xidmətə hazır könüllülər

Xarici ölkədə xidmət edən bacıların çoxu əvvəl-əvvəl başqa ölkəyə köçməyə tərəddüd ediblər. Bəs onlara bu cəsarətli addımı atmağa nə kömək edib? Xarici ölkədə xidmət onlara nə öyrədib?

«Sən Yehovaya güvən, yaxşılıq et»

Bizim qüvvəmiz xaricində olan şeyi Yehova bizim əvəzimizə görməyə hazırdır. Amma O, gözləyir ki, biz də əlimizdən gələni edək. Gəlin görək 2017-ci ilin ayəsi bizə bu məsələdə tarazlı olmağa necə kömək edir.

İradə azadlığından düzgün istifadə edin

İradə azadlığı nədir və Müqəddəs Kitabda bununla bağlı nə deyilir? Başqalarının iradə azadlığına hörmətlə yanaşdığımızı necə göstərə bilərik?

Təvazökarlıq. Dəyərdən düşməyən xüsusiyyət

Təvazökarlıq nədir və insanın təvazökar olub-olmadığını nədən görünür?

Hər vəziyyətdə təvazökar olun

Təyinatımız dəyişəndə, tənqid və tərif eşidəndə, qərar verəndə təvazökarlıq bizə necə kömək edə bilər?

Gördüyünüz işi sadiq adamlara əmanət edin

Yaşlı qardaşla cavanlara üzərlərinə məsuliyyət götürməyə necə kömək edə bilərlər? Cavan qardaşlar Yehovanın yolunda çiyinlərinə götürdükləri məsuliyyəti uzun illər şərəflə yerinə yetirən yaşlı qardaşlara dəyər verdiklərini necə göstərə bilərlər?

Bilirsiniz?

Qədimdə odu bir yerdən başqa yerə necə aparırdılar?