Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) noyabr 2016

Bu sayda 2016-cı il dekabrın 28-dən 2017-ci il yanvarın 25-dək araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

Bir sözün daşıdığı dərin məna

İsa Məsih qadınlara müraciət edəndə daha hansı nəvazişli sözdən istifadə edirdi?

«Hər gün bir-birinizi ruhlandırın»

İnsanlara xoş, ruhlandırıcı sözlər demək nəyə görə vacibdir? Yehova Allahdan, İsa Məsihdən və həvari Bulusdan insanları ruhlandırmaq barədə nə öyrənirik? Ətrafımızdakı insanları necə ruhlandıra bilərik?

Allahın Kəlamına uyğun təşkil olunmuş xalq

Yehova Allahın nizam intizamı sevir və hər bir şeyi mükəmməl şəkildə təşkil edib. Odur ki biz də nizam-intizamlı olmalıyıq

Allahın Kəlamını uca tutursunuz?

Allahın xalqı Müqəddəs Kitabdakı məsləhətlərə əməl edəndə və təşkilatı sədaqətlə dəstəkləyəndə gözəl bəhrələr biçir

Oxucuların sualları

Bəzi ölkələrdə insanlar yas əlaməti olaraq bir neçə ay, hətta bir neçə il qara geyinirlər. Məsihilərin bu məqsədlə qara geyinməsi düzgündür?

İş böyükdür

Bu işi dəstəkləmək üçün sənin də imkanın var.

Qaranlıqdan nura doğru

Hansı mənada Allahın xalqı eramızın ikinci əsrində Böyük Babilin əsaratinə düşdü? Necə və nə vaxt onlar Müqəddəs Kitab barədə bilik əldə etməyə başladılar?

Onlar saxta dinin buxovundan azad oldular

Allahın xalqı Böyük Babilin caynaqlarından tamamilə nə vaxt çıxdı?

«Britaniyadakı müjdəçilər, irəli!»

On il ərzində Britaniyadakı təbliğçilərin sayında güclü artım olmamışdı. Bəs vəziyyəti sonra nə dəyişdi?