Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) fevral 2017

Bu sayda 2017-ci il aprelin 3-dən 30-dək olan araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

Yehovanın niyyəti mütləq çin olacaq!

Allah ta əzəldən Yer kürəsi və bəşəriyyət üçün nə niyyət etmişdi? Allahın niyyətinə əngəl törədən hansı problem ortaya çıxdı? Nəyə görə demək olar ki, İsa Məsihin qurbanlığı Allahın niyyətinin yerinə yetməsində əsas yeri tutur?

Fidyə. Allahdan nazil olan «kamil nemət»

Məsihin fidyə qurbanlığının gətirdiyi nemət sadəcə bəşəriyyətə gözəl gələcək vədi ilə bitmir. Məsihin öz həyatını könüllü şəkildə qurban verməsi göydə və yerdə olan şüurlu varlıqlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən vacib bir məsələ ilə sıx bağlıdır.

BİOQRAFİYA

Yehova Allah bizə çox lütf göstərib

Duqlas və Meri Qest Kanadada öncül, Braziliya və Portuqaliyada isə xüsusi təyinatlı müjdəçi kimi xidmət edərək Allahın lütfünü dadıblar.

Yehova xalqına bələdçilik edir

Qədimdə Yehova xalqını müəyyən insanlar vasitəsilə idarə edirdi. Necə əmin ola bilərik ki, bu insanların arxasında Yehova Allah dururdu?

Bu gün Allahın xalqına kim rəhbərlik edir?

İsa Məsih davamçılarına söz vermişdi ki, dövrün yekununa kimi onlarla olacaq. Bu gün Məsih Allahın xalqına necə rəhbərlik edir?

Oxucuların sualları

Həvari Bulus yazmışdı: «Allah... qoymaz ki, siz gücünüz çatmayan sınaqlara məruz qalasınız». Bu o deməkdirmi ki, Yehova bizim hansı sınağa dözə biləcəyimizi qabaqcadan bilir və buna əsasən müəyyən sınağı keçməyimizə yol verir?

ARXİVİMİZDƏN

«Aşılmaz yol yoxdur!»

Avstraliyadakı öncüllər 1920-ci illərin sonlarından 1930-cu illərin əvvəllərinə qədər Padşahlıq haqqında müjdəni qitənin ucqarlarına çatdırmaq üçün qətiyyət göstərmişdilər.