Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Gözətçi qülləsi  |  № 4, 2016

 ÜZ QABIĞINDAKI MÖVZU | ALLAHIN QORUDUĞU MÜQƏDDƏS KİTAB

O, məhv edilməkdən qorundu

O, məhv edilməkdən qorundu

TƏHLÜKƏ. Bir çox siyasi və dini liderlər Müqəddəs Kitabın çatdırdığı xəbərə əks olan siyasət yürüdüblər: onlar öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək Müqəddəs Kitaba sahib olmağa, onu istehsal və tərcümə etməyə mane olublar. Aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirin.

  • B. e. ə. təxminən 167-ci il. Yunan dinini yəhudilərə zorla qəbul etdirməyə çalışan Selevkilərin padşahı Antiox Epifan əmr vermişdi ki, Tövratın (Əhdi-Ətiq) bütün nüsxələri məhv edilsin. Tarixçi Henrix Qretzin sözlərinə görə, padşahın məmurları «Tövratın tumarlarını tapdıqları hər yerdə cırıb yandırırdılar, onu oxuyub təsəlli və güc tapanları isə öldürürdülər».

  • Orta əsrlər. Bəzi katolik din xadimləri dünyəvi adlandırdığı şəxslərin katolik təlimləri əvəzinə, Müqəddəs Kitab təlimlərini təbliğ etmələrinə qəzəblənirdilər. Onlar latınca yazılmış Zəburdan başqa Müqəddəs Kitabın hansısa bölməsinə sahib olan insanları kafir adlandırırdılar. Bir kilsə şurası öz adamlarına göstəriş verərək əmr etdi ki, «şübhə doğuran bütün evləri və yeraltı otaqları yaxşı-yaxşı, diqqətlə və tez-tez axtarıb kafirləri tapsınlar... Kafirin tapıldığı ev məhv olunmalıdır».

Müqəddəs Kitaba düşmən kəsilən insanlar onu yox etməyə müvəffəq olsaydılar, Müqəddəs Kitabda yazılanlar da özü ilə birlikdə məhv olacaqdı.

Vilyam Tindalın ingilis dilinə tərcümə etdiyi Müqəddəs Kitab. Qadağalara, Müqəddəs Kitabların yandırılmasına və Tindalın da 1536-cı ildə edam edilməsinə baxmayaraq, dövrümüzə qədər gəlib çatdı

NECƏ QORUNDU? Padşah Antiox İsrailə yürüş etdi. Amma yəhudilər başqa-başqa ərazilərdə də məskən salmışdılar. Hətta alimlər qeyd edir ki, eramızın birinci əsrinə yaxın yəhudilərin 60 faizindən çoxu İsrail torpaqlarından kənarda yaşayırdı. Yəhudilər öz sinaqoqlarında Müqəddəs Kitab əlyazmalarının nüsxələrini saxlayırdılar. Həmin nüsxələr, məsihilər də daxil olmaqla, gələcək nəsillər tərəfindən istifadə olundu (Həvarilərin işləri 15:21).

Orta əsrlər ərzində Allahın Kəlamını sevən insanlar təqiblərə baxmayaraq, cəsarətlə Müqəddəs Kitabı tərcümə etməyə və köçürməyə davam edirdilər. 15-ci əsrin ortalarında, hələ çap maşını icad olunmamışdan öncə, Müqəddəs Kitab bölmələri təxminən 33 dildə mövcud idi. O vaxtdan bəri Müqəddəs Kitab inanılmaz sürətdə tərcümə edilib və nəşr olunub.

NƏTİCƏ. Qüdrətli padşahların və din xadimlərinin hədələrinə rəğmən Müqəddəs Kitab tarixdə ən geniş yayılmış və daha çox dilə tərcümə olunan kitab kimi iz salıb. Bu kitab bəzi ölkələrin qanunlarını, dillərini və milyonlara insanın həyatını formalaşdırmışdı.