Müqəddəs Yazılara əsaslanan jurnallarımızı 150-dən çox dildə yükləmək olar. «Gözətçi qülləsi» jurnalı dünya hadisələrinin Müqəddəs Yazılar vasitəsilə baş vermə səbəblərini izah edir. Bu jurnal Allahın qurduğu səmavi Padşahlıq haqqındakı xoş xəbərlə insanlara təsəlli verir. «Oyanın!» jurnalı isə problemlərin öhdəsindən gəlməyin yollarını göstərir, eləcə də Yaradanın yer üzündə sülh və əmin-amanlığın hökm sürəcəyi Cənnət həyatını qurmaq vədinə imanı möhkəmləndirir.