Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  yanvar 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | 2 SALNAMƏLƏR 33—36

Səmimi tövbə Yehovaya xoşdur

Səmimi tövbə Yehovaya xoşdur
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

MƏNƏSSƏ PADŞAH

Yehovanın izni ilə aşşurlular onu əsir tutub qandalladılar və Babilə apardılar

ƏSİRLİKDƏN ƏVVƏL

 • Yalançı allahlara qurbangahlar tikmişdi

 • Oğullarını qurban gətirirdi

 • Günahsız qanlar axıdırdı

 • Bütün ölkədə cindarlığı yaymışdı

AZADLIQDAN SONRA

 • Allahın qarşısında özünü çox alçaltdı

 • Yehovaya dua etdi; qurbanlar gətirdi

 • Yalançı allahların qurbangahlarını dağıtdı

 • Xalqı Yehovaya ibadət etməyə səslədi

YUŞİYYƏ

HAKİMİYYƏTİ BOYUNCA

 • Yehovaya ibadət etdi

 • Yəhuda və Yerusəlimi bütpərəstlikdən təmizlədi

 • Yehovanın evini təmir etdi; Tövratı tapdı