Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  oktyabr 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | MƏSƏLLƏR 17—21

Sülhə can atın

Sülhə can atın

Yehovanın xalqı arasındakı sülh öz-özünə yaranmır. Anlaşılmazlıq və ya narazılıq yarananda, adətən, insanın hissləri coşur, amma Allahın Kəlamına əsaslanan məsləhət bu hissləri sakitləşdirə bilər.

Münasibətlərdə gərginlik yarananda, yetkin məsihi sülhü qorumaq üçün...

19:11

  • hirslənmir

18:13, 17

  • məsələni həll etməzdən əvvəl ətraflı məlumat toplayır

17:9

  • məhəbbət göstərib qarşı tərəfi bağışlayır