Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  noyabr 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | NƏĞMƏLƏR NƏĞMƏSİ 1—8

Şulam qızı — örnək götürüləsi qız

Şulam qızı — örnək götürüləsi qız

Şulam qızı hansı sahələrdə Yehovanın xidmətçiləri üçün nümunədir?

2:7; 4:12

  • O, əsl məhəbbətini gözləyirdi

  • O, başqalarının təsirinə uyub hər adama romantik hisslər bəsləmirdi

  • O, çox təvazökar, sadə və ismətli qız idi

  • O, sevgisini qızıla, şirin dilə satmadı

Özünüzdən soruşun:

Şulam qızının hansı xüsusiyyətinin məndə olmasını istəyərdim?