Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

MƏSİHİ HƏYATI VƏ İBADƏTİ. İŞ DƏFTƏRİ İYUL 2016

Nümunə üçün təqdimələr

Nümunə üçün təqdimələr

«GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ»

Sual: Sizcə, ola bilərmi ki, Allah Özü nazil etdiyi kitabın insanlar tərəfindən dəyişdirilməsinə yol versin?

Ayə: Əş 40:8

Nəşr: Bu jurnalda Tövrat, Zəbur, İncilin illərin sınağından necə çıxdığı haqda bəhs olunur.

«GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ» (son səhifə)

Sual: Bu suala dair sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. [16-cı səhifədə yerləşən məqalədəki birinci sualı oxu.] Bəziləri hesab edir ki, dini insanlar yaradıb. Başqaları isə fikirləşir ki, Allah din vasitəsilə insanları Özünə yaxınlaşdırır. Bəs siz necə düşünürsünüz?

Ayə: Yq 1:27

Nəşr: Məqalədə Müqəddəs Kitabın bu mövzu ilə bağlı daha nə dediyi izah olunur. Gələn dəfə gələndə həmin fikirlərdən bəzilərini müzakirə edərik.

«İLAHİ MÜJDƏ»

Sual: Bu gün xəbərlərə baxanda çox vaxt pis xəbərlər eşidirik. Sizcə, bu hadisələr axırzamanın əlaməti ola bilər?

Ayə: 2Tm 3:1—5

Nəşr: Bu broşürdə izah olunur ki, bütün bu hadisələr pis olsa da, əslində, Allahı sevən insanlar üçün işıqlı gələcək vəd edir. [1-ci dərsin 2-ci sualını göstər.]

ÖZ TƏQDİMƏNİ HAZIRLA

Bu təqdimələri nümunə götürərək öz təqdimənizi hazırlayın.