Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Məsihi həyatı və ibadəti iş dəftəri  |  dekabr 2016

 ALLAHIN KƏLAMINDAKI XƏZİNƏ | ƏŞİYA 1—5

«Gəlin Yehovanın dağına... qalxaq»

«Gəlin Yehovanın dağına... qalxaq»

2:2, 3

«Zamanın sonunda»

Bizim yaşadığımız dövr

«Yehovanın evinin durduğu dağ»

Yehovaya edilən pak ibadət

«Bütün xalqlar ona sarı axışacaq»

Pak ibadəti dəstəkləyənlər birgə ibadət edir

«Gəlin Yehovanın dağına...qalxaq»

Pak ibadətdə olanlar başqalarını da onlara qoşulmağa dəvət edir

«O, bizə yolunu öyrətsin, biz də Onun yolu ilə yeriyək»

Yehova Kəlamı vasitəsilə bizə təlim verir və Onun bəyəndiyi kimi yaşamağa kömək edir

2:4

«Artıq müharibə etməyi öyrənməyəcəklər»

Əşiya peyğəmbər müharibədə işlədilən silahların əkinçilikdə istifadə olunan alətlərlə əvəz olunacağını deməklə vurğulayır ki, Yehovanın xalqı sülhün tərəfdarıdır. Əşiya peyğəmbərin günlərində hansı alətlər var idi?

«Qılınclarından gavahın» düzəldəcəklər

Gavahın xışın yeri şumlayan hissəsidir. Bəziləri dəmirdən olurdu (1İş 13:20).

«Nizələrindən oraq» düzəldəcəklər

Oraq qısadəstəli, yarımdairəvi kəsici kənd təsərrüfatı aləti idi. Bu alətdən üzüm salxımlarını kəsmək üçün istifadə olunurdu (Əş 18:5).