Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitabla tanışlıq videoları

Müqəddəs Kitabının hər bölməsinin əsas məqamları.

«Üzeyir» kitabı ilə tanışlıq

Yehova xalqını Babil əsarətindən qurtaracağına və Yerusəlimdə həqiqi ibadəti yenidən bərpa edəcəyinə dair verdiyi vədi yerinə yetirir.

«Nəhəmya» kitabı ilə tanışlıq

Nəhəmya kitabı bizim günlərdə həqiqi ibadətdə olan insanlara önəmli dərs verir.

«Əstər» kitabı ilə tanışlıq

Əstərin günlərində baş vermiş faciəvi hadisə çətinliklər zamanı Yehovanın Öz xalqını qorumağa qadir olduğuna əminliyini möhkəmləndirəcək.

«Əyyub» kitabı ilə tanışlıq

Yehova Allahı sevən bütün insanlar sınaqlarla üzləşəcəklər. Əyyub peyğəmbərin hadisəsi bizi əmin edir ki, biz kamilliyimizi qoruya və Yehova Allahın tərəfini tuta bilərik.

«Zəbur» kitabı ilə tanışlıq

«Zəbur» kitabı Yehova Allahın ali hakimiyyətini dəstəkləyir, Onu sevənlərə kömək və təsəlli verir, Allahın Padşahlığının dünyanı necə dəyişəcəyini açıqlayır.

«Məsəllər» kitabı ilə tanışlıq

Ticarət əlaqələrindən tutmuş ailə məsələlərinə qədər həyatın bütün sahələrinə aid gözəl məsləhətləri bu kitabdan tapa bilərsiniz.

«Vaiz» kitabı ilə tanışlıq

Süleyman padşah həyatda vacib olan və ilahi hikmətə zidd şeylər haqda yazıb.

«Nəğmələr nəğməsi» kitabı ilə tanışlıq

Şulamlı qızın çoban gəncə tükənməz sevgisi «Yahın alovu» kimi təsvir edilir. Niyə?

Əşiya kitabı ilə tanışlıq

Əşiya kitabındakı peyğəmbərliklərin dəqiqliklə yerinə yetməsi sizi əmin edəcək ki, Yehova Allah həmişə vədlərini icra edir və xalqını hər bir bəladan qurtarır.

«Mətta» kitabı ilə tanışlıq

Dörd Müjdədən birincisi olan «Mətta» kitabı barədə əsas məqamlar.