Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı nəğmələrdə tərənnüm edin (yeni nəğmələr)

 Nəğmə 150

Təbliğ işinə can yandıraq

Təbliğ işinə can yandıraq

Yüklə:

(Mətta 9:37, 38)

 1. Yehova çox yaxşı bilir

  Bizə nələr sevinc verir.

  Qapı açır xidmət üçün,

  Qoy mənalı keçsin ömrün.

  (NƏQARƏT)

  Gəl verək əl-ələ

  Ucaldaq Rəbbi.

  Lazım olan anda və yerdə

  Göstərək sevgi.

 2. Bax çoxdur iş, gəl çalışaq

  Biçin vaxtı yubanmayaq.

  Yanaşmayaq biz biganə

  Padşahlığın təbliğinə.

  (NƏQARƏT)

  Gəl verək əl-ələ

  Ucaldaq Rəbbi.

  Lazım olan anda və yerdə

  Göstərək sevgi.

 3. Yeni-yeni tikililər

  Allah üçün ucaldılar.

  Aşırıq biz dil səddini,

  Edirik vəz xoş müjdəni.

  (NƏQARƏT)

  Gəl verək əl-ələ

  Ucaldaq Rəbbi.

  Lazım olan anda və yerdə

  Göstərək sevgi.

(Həmçinin baxın: Yəh. 4:35; Həv. 2:8; Rom. 10:14)