Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 MÖVZU 15

Xoşbəxtliyin sirləri

«Məhəbbət olan yerdə tərəvəz yemək nifrət olan yerdə yağlı dana əti yeməkdən yaxşıdır».

Məsəllər 15:17

«Mən sənin Allahın Yehovayam, Mən sənin xeyrinə səni öyrədirəm, səni getməli olduğun yolla aparıram».

Əşiya 48:17

«Allaha ehtiyacı olduğunu dərk edənlər xoşbəxtdir, çünki səmavi Padşahlıq onlarındır».

Mətta 5:3

«Başqasını özünü sevdiyin kimi sev».

Mətta 22:39

«İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin».

Luka 6:31

«Allahın sözünü eşidib ona əməl edənlər xoşbəxtdirlər!»

Luka 11:28

 «İnsanın var-dövləti başından aşıb-daşsa da, həyatı bundan asılı deyil».

Luka 12:15

«Buna görə də yeməyimiz, paltarımız varsa, bunlara qane olacağıq».

1 Timutiyə 6:8

«Vermək almaqdan daha çox xoşbəxtlik gətirir».

Həvarilərin işləri 20:35