Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 MÖVZU 4

Müqəddəs Kitab və elm

«O, şimal səmasını boşluğun üzərinə sərib, Yeri heçlikdə asıb».

Əyyub 26:7

«Bütün çaylar axıb dənizə tökülür, amma dəniz heç vaxt daşmır. Çaylar başladıqları yerə qayıdır ki, təzədən axsın».

Vaiz 1:7

«Yerin dairəsi üzərində Məskunlaşan var».

Əşiya 40:22