Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

 MÖVZU 18

Ailə səadəti

«Ey duaları eşidən, hər cür insan hüzuruna gələcək».

Zəbur 65:2

«Bütün qəlbinlə Yehovaya etibar et, öz ağlına güvənmə. Hər işində Onu düşün, O da yollarını rəvan edər».

Məsəllər 3:5, 6

«Əbədi həyat odur ki, Səni, tək gerçək Allahı və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar».

Yəhya 17:3

«O, heç birimizdən uzaq deyil».

Həvarilərin işləri 17:27

«Daima dua edirəm ki, dəqiq bilik və tam dərrakə ilə birlikdə məhəbbətiniz də artdıqca artsın».

Filippililərə 1:9

 «Əgər sizlərdən kiminsə hikməti çatışmırsa, qoy hər kəsə səxavətlə və qınamadan verən Allahdan diləsin və ona veriləcək».

Yaqub 1:5

«Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qətiyyətsizlər, ürəyinizi təmizləyin!»

Yaqub 4:8

«Allahı sevmək Onun əmrlərinə riayət etmək deməkdir, Onun əmrləri isə ağır deyil».

1 Yəhya 5:3