Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Müqəddəs Kitabla tanışlıq

AYƏLƏRİ TAPMAĞA DAİR MƏLUMAT

Müqəddəs Kitab iki hissədən ibarətdir — Tövrat («Əhdi-Ətiq») və İncil («Əhdi-Cədid»). Bu iki hissəyə altmış altı nisbətən kiçik kitab daxildir. Hər kitab fəsillərə və ayələrə bölünür. Ayələrə istinad edildikdə kitabın adından sonra gələn birinci rəqəm fəsilin, sonrakı rəqəm(lər) isə ayənin(lərin) nömrəsidir. Məsələn, «Yaradılış 1:1» yazılanda Yaradılış kitabının 1-ci fəslinin 1-ci ayəsi nəzərdə tutulur.