Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Yuil 2:1—32

MÜNDƏRİCAT

 • Yehovanın günü və böyük ordusu (1—11)

 • Yehovaya sarı dönün (12—17)

  • «Ürəyinizi cırın» (13)

 • Yehova xalqına hay verir (18—32)

  • Ruhumu tökəcəyəm (28)

  • Göydə və yerdə möcüzələr (30)

  • Yehovanın adını çağıran qurtulacaq (32)

2  «Sionda şeypur çalın!+ Müqəddəs dağımda döyüş nərəsi çəkin! Qoy bütün ölkə sakinləri tir-tir əssin, Çünki Yehovanın günü gəlir,+ çox yaxındır!   O gün qaranlıq, zülmət bir gündür!+ Buludlu və zil qaranlıq bir gündür!+ Sanki, dağlar dan işığının qabağını kəsib. Böyük, qüdrətli bir xalq var.+ Onun kimisi heç bir zaman olmayıb, Ondan sonra da heç vaxt olmayacaq, Gələcək nəsillərdə də olmayacaq.   Önündə hər şeyi od yandırıb-yaxır, Arxasında alov məhv edir.+ Önündəki torpaq Ədən bağı kimidir,+ Arxasında isə bomboş səhra. Əlindən heç bir şey qurtula bilmir.   Görkəmcə ata bənzəyir, Döyüş atları kimi qaçırlar.+   Onların səsi dağ başında sıçrayan cəng arabalarının gurultusu kimidir,+ Küləşi yandıran alovun çırtıltısına oxşayır. Döyüş nizamı ilə düzülmüş qüdrətli xalq kimidir.+   Onların əlindən xalqlar əzab çəkəcək. Üzlər od tutub yanacaq.   Onlar cəngavərtək irəli atılır, Əsgərtək divara dırmaşırlar. Hər biri nizamla yeriyir, Cərgədən çıxmır.   Bir-birini itələmir, Hər kəs nizamla irəliləyir. Atılan oxlar bəzilərini yıxsa da, O biriləri sıranı pozmur.   Şəhərə girirlər, divarları aşırlar. Evlərə dırmaşırlar, oğru kimi pəncərələrdən girirlər. 10  Qabaqlarında yer titrəyir, göylər sarsılır. Günəş və ay qaralır,+ Ulduzların parıltısı itir. 11  Yehova Öz ordusunun başında nərə çəkəcək,+ düşərgəsində əsgərlərin sayı-hesabı yoxdur.+ Sözünü yerinə yetirən Allah qüdrətlidir. Bəli, Yehovanın günü möhtəşəm və müdhişdir!+ Kim duruş gətirə bilər?»+ 12  Yehova bəyan edir: «Buna görə də bütün qəlbinizlə Mənə sarı dönün,+ Oruc tutun,+ ağlayıb nalə çəkin. 13  Yaxanızı yox,+ ürəyinizi cırın,+ Allahınız Yehovaya tərəf qayıdın, Çünki O, mərhəmətli, rəhmli, səbirlidir+, məhəbbəti boldur+, Fəlakət hökmünə görə heyifsilənər. 14  Kim bilir, bəlkə də, heyifsilənəcək+ və sizə bərəkət verəcək, Belə ki, Allahınız Yehova üçün Taxıl və şərab təqdiməsi gətirə biləsiniz. 15  Sionda şeypur çalın! Oruc elan edin, təntənəli yığıncaq çağırın!+ 16  Xalqı toplayın, yığıncağı pak edin.+ Ahılları toplayın, uşaqları və südəmər körpələri toplayın.+ Qoy bəy otağından, gəlin gərdəyindən çıxsın. 17  Qoy kahinlər, Yehovanın xidmətçiləri eyvanla qurbangah+ arasında ağlayıb desinlər: “Ey Yehova, xalqına rəhmin gəlsin, Qoyma irsin rüsvay olsun. Qoyma yad xalqlar onların üzərində ağalıq etsin. Axı nə üçün xalqlar arasında “hanı onların Allahı” deyilsin?”+ 18  Onda Yehova Öz torpağının qeyrətini çəkəcək, Xalqına rəhm edəcək.+ 19  Yehova xalqına hay verib deyəcək: “Budur, sizə taxıl, təzə şərab, yağ verirəm, Siz doyacaqsınız.+ Bir daha sizi xalqlar arasında rüsvay etməyəcəyəm.+ 20  Şimallını qovub sizdən uzaqlaşdıracağam, Qupquru çöl-biyabana qovacağam. Ön cərgələrini şərq dənizinə*, Arxa cərgələrini qərb dənizinə* qovacağam. Ondan pis iy qalxacaq, Aramsız üfunət yayılacaq.+ Allah möhtəşəm işlər görəcək”. 21  Qorxma, ey torpaq! Sevin, şadlan! Yehova, doğrudan da, möhtəşəm işlər görəcək. 22  Qorxmayın, ey çölün heyvanları, Düzəngahlar yamyaşıl don geyəcək,+ Ağaclar bar gətirəcək,+ Əncir, üzüm bol olacaq.+ 23  Ey Sion oğulları, şadlanın, sevinciniz Allahınız Yehova olsun,+ Çünki O, sizə bəs qədəri payız yağışı verəcək. O, sizə əvvəllər olduğu kimi gur yağışlar, Payız və yaz yağışları göndərəcək.+ 24  Xırmanlar taxılla dolacaq, Çənlər təzə şərab və yağla dolub-daşacaq.+ 25  Üzərinizə göndərdiyim böyük qoşunumun,+ İllər boyu məhsulunuzu yeyən çəyirtkə sürüsünün, qanadsız çəyirtkənin, Acgöz çəyirtkənin və məhv edən çəyirtkənin sizə vurduğu ziyanı ödəyəcəyəm. 26  Siz doyunca yeyəcəksiniz,+ Sizin üçün xariqəli işlər görən Allahınız Yehovanın adını mədh edəcəksiniz.+ Xalqım daha üzüqara olmayacaq.+ 27  Onda biləcəksiniz ki, Mən İsrailin arasındayam,+ Mən Allahınız Yehovayam,+ başqası yoxdur! Xalqım daha üzüqara olmayacaq. 28  Bundan sonra hər cür insanın üzərinə ruhumu tökəcəyəm,+ Sizin oğullarınız da, qızlarınız da peyğəmbərlik edəcək. Qocalarınız röyalar görəcəklər, Gəncləriniz vəhylər alacaq.+ 29  Hətta qullarımın və qarabaşlarımın da üzərinə Həmin günlərdə ruhumu tökəcəyəm. 30  Mən göydə və yerdə möcüzələr* göstərəcəyəm: Qan, od və tüstü burumları.+ 31  Yehovanın möhtəşəm və müdhiş günü gəlməzdən əvvəl+ Günəş zülmətə, ay qana qərq olacaq.+ 32  Yehovanın adını çağıran hər kəs qurtulacaq.+ Axı Yehova deyib ki, Sion dağında və Yerusəlimdə qurtulanlar olacaq,+ Yehovanın çağırdığı o kəslər sağ qalacaq».

Haşiyələr

Ölü dəniz.
Aralıq dənizi.
Yaxud əlamətlər.