Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Saylar 21:1—35

MÜNDƏRİCAT

  • Arad padşahının məğlubiyyəti (1—3)

  • Mis ilan (4—9)

  • İsrail Muab yaxınlığında düşərgə salır (10—20)

  • Amori padşahı Sihunun məğlubiyyəti (21—30)

  • Amori padşahı Oqun məğlubiyyəti (31—35)

21  Negevdə yaşayan kənani Arad padşahına+ xəbər çatdırdılar ki, İsrail Ətarim yolundan keçib. O, İsrailin üstünə hücum çəkib bir neçə nəfəri əsir apardı.  İsrail Yehovaya nəzir etdi: «Əgər bu adamları bizim əlimizə versən, onların şəhərlərini darmadağın edəcəyik».  Yehova İsrailin səsini eşitdi və kənaniləri onlara təslim etdi. Onlar əhalini qırıb-çatdılar, şəhərlərini isə yerlə yeksan etdilər. Buna görə də həmin yerin adı Horma*+ qaldı.  Ədum+ məmləkətindən keçməmək üçün israillilər Hur dağından+ yola düşüb Qırmızı dəniz yolu ilə səfərlərinə davam etdilər. Yol camaatı əldən salmışdı.  Onlar Allahla Musaya deyinməyə başladılar:+ «Bizi Misirdən niyə çıxardınız? Bu səhrada axırımıza çıxmaq üçün? Burada nə yemək var, nə içmək.+ Bu iyrənc yeməkdən də artıq ürəyimiz bulanır».+  Onda Yehova zəhərli ilanlar göndərib xalqın canına saldı. İlan sancmasından xeyli israilli öldü.+  Axırda camaat Musanın yanına gəlib dedi: «Yehova ilə sənə deyinməklə günah eləmişik.+ Bizim adımızdan Yehovadan xahiş elə, qoy canımızı bu ilanlardan qurtarsın». Musa xalqın adından Yehovaya yalvardı.+  Yehova Musaya dedi: «Bir ilan* düzəldib dirəyə bərkit. Kimi ilan vursa, ona baxsın ki, sağ qalsın».  Musa cəld misdən bir ilan+ düzəldib dirəyə bərkitdi.+ İlan kimisə çalanda o adam mis ilana baxır və sağ qalırdı.+ 10  Bundan sonra israillilər yola düşdülər və gəlib Uvutda düşərgə saldılar.+ 11  Uvutdan da yola düşüb Muabla üzbəüz, gündoğandakı səhrada, Əyye-Əvarimdə düşərgə saldılar.+ 12  Oradan çıxıb Zarəd vadisi+ yaxınlığında dayandılar. 13  Sonra yola düşüb amorilərin sərhədindən başlayan səhradakı Ərnun bölgəsində+ düşərgə saldılar. Ərnun Muabın sərhədi olub Muabla amorilərin arasında yerləşir. 14  Buna görə də «Yehovanın savaşları» kitabında belə yazılıb: «Sufadakı Vahəb, Ərnun vadiləri 15  və Ərnunun Ar şəhərinə sarı uzanan və Muab sərhədinə birləşən vadilərin yamacı...» 16  Sonra onlar Biirə* yollandılar. Yehova bu quyu ilə əlaqədar Musaya demişdi: «Camaatı yığ, Mən onlara su verəcəyəm». 17  Həmin vaxt İsrail bu mahnını oxumuşdu: «Ey quyu, püskürsün suların! Siz də ona nəğmə oxuyun! 18  Əmirlərin, xalqın əsilzadələrinin başçı əsası ilə,Öz əsaları ilə qazdıqları quyu». Xalq səhradan Mattanaha, 19  Mattanahdan Nahalilə, oradan da Bəmuta+ getdi. 20  Bəmutdan isə Muab ərazisində+ yerləşən vadiyə, Fizqənin təpəsinə+ gəldilər. Oradan Yeşimon*+ görünürdü. 21  İsrail amorilərin padşahı Sihuna qasid göndərib dedi:+ 22  «İzin ver, ölkəndən keçib gedək. Nə tarlaya, nə üzümlüyə girəcəyik. Heç bir quyudan su içməyəcəyik. Padşah yolu ilə gedib ölkəndən çıxacağıq»+. 23  Lakin Sihun İsrailə ərazisindən keçməyə icazə vermədi. Üstəlik, səhrada İsrailin qarşısına çıxmaq üçün bütün adamlarını yığdı və Yahasa gəlib İsraillə döyüşdü.+ 24  İsrail onları məğlub edib+ Ərnundan+ Yəbbuqa,+ əmunilərin yaxınlığına qədər olan torpaqlarını ələ keçirdi.+ Ancaq oradan o yana getmədi, çünki Yazir+ əmunilərin ərazisi ilə sərhəddir.+ 25  Beləliklə, İsrail bu şəhərlərin hamısını tutdu. Onlar amorilərin+ bütün şəhərlərində, Həşbunda və ətraf şəhərlərdə məskunlaşdılar. 26  Həşbun amorilərin padşahı Sihunun şəhəri idi. O, Muab padşahı ilə döyüşüb onun Ərnuna qədər bütün torpağını almışdı. 27  Bu səbəbdən belə bir kinayəli qoşma yaranmışdı: «Həşbuna gəl. O gün olsun, Sihunun şəhəri tikilib möhkəmlənsin. 28  Çünki Həşbundan od çıxdı, Sihunun şəhərindən alov qalxdı, Muabın Ar şəhərini, Ərnun yüksəkliklərinin yiyələrini yandırıb külə döndərdi. 29  Vay olsun sənə, ey Muab! Axırınız yaxındır, ey Kəmuşun xalqı!+ O, öz əlləri ilə oğullarını didərgin saldı, qızlarını amorilərin padşahı Sihuna əsir etdi. 30  Gəlin onları oxa tutaq.Həşbun Dibunadək tar-mar olacaq;+Gəlin onu Nufahadək viran edək;Alov Mədəbəyədək yayılacaq».+ 31  Beləliklə, İsrail amorilərin diyarında məskən saldı. 32  Musa Yazirə kəşfiyyatçılar göndərdi.+ İsraillilər onun ətraf şəhərlərini zəbt etdilər, bu şəhərlərdə yaşayan amoriləri yerlərindən qovdular. 33  Sonra dönüb Başan yolu ilə yuxarı getdilər. Başan padşahı Oq+ bütün adamlarını yığdı və onlarla döyüşmək üçün Əzrəyə+ gəldi. 34  Yehova Musaya dedi: «Ondan qorxma.+ Onun özünü də, adamlarını da, torpağını da sənin əlinə təslim edəcəyəm.+ Həşbunda yaşayan amori padşahı Sihunun başına gətirdiyini bunun da başına gətirəcəksən».+ 35  İsraillilər Oqu da, oğullarını da, bütün xalqını da qılıncdan keçirdilər, bir nəfəri də sağ buraxmadılar.+ Beləcə, onun torpağına sahib oldular.+

Haşiyələr

Mənası: məhvə məhkum edilmə.
Yaxud odlu ilan.
Mənası: quyu, çuxur.
Digər variant: səhra, çöl-biyaban.