Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab

MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

RUT

Rut. Ümumi məzmun

 • 1

  • Əliməlikin ailəsi Muaba köçür (1, 2)

  • Naimə, Orpa və Rut dul qalırlar (3—6)

  • Rut Naimədən ayrılmır (7—17)

  • Naimə Rutla Beytləhmə qayıdır (18—22)

 • 2

  • Rut Buəzin zəmisində başaq yığır (1—3)

  • Rut Buəzlə tanış olur (4—16)

  • Rut Naiməyə Buəzin yaxşılığından danışır (17—23)

 • 3

  • Naimənin Ruta məsləhəti (1—4)

  • Rut və Buəz xırmanda (5—15)

  • Rut Naimənin yanına qayıdır (16—18)

 • 4

  • Buəz qohumluq borcunu yerinə yetirir (1—12)

  • Buəzin Rutdan Abid adlı oğlu olur (13—17)

  • Davudun nəsil şəcərəsi (18—22)