Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

İbranilərə

Fəsillər

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mündəricat

 • 1

  • Allah Oğlu vasitəsilə bizə müraciət edir (1—4)

  • Oğul mələklərdən üstündür (5—14)

 • 2

  • Eşitdiklərimizə xüsusilə diqqətli olmalıyıq (1—4)

  • Hər şey İsaya tabe edilib (5—9)

  • İsa və qardaşları (10—18)

   • Xilas Öndəri (10)

   • Mərhəmətli baş kahin (17)

 • 3

  • İsa Musadan üstündür (1—6)

   • Hər şeyin bənnası Allahdır (4)

  • İmansızlıqla bağlı xəbərdarlıq (7—19)

   • «Bu gün Mənə qulaq asın» (7, 15)

 • 4

  • Allahın istirahətinə qovuşmamağın təhlükəsi (1—10)

  • Allahın istirahətinə qovuşmaqla bağlı nəsihətlər (11—13)

   • Allahın sözü canlıdır (12)

  • Ali baş kahin olan İsa (14—16)

 • 5

  • İsa digər baş kahinlərdən üstündür (1—10)

   • Məliksadiq timsallı baş kahin (6, 10)

   • Çəkdiyi əzablar sayəsində itaətli olmağı öyrəndi (8)

   • İtaətkar insanların əbədi xilası üçün vasitəçi oldu (9)

  • Yetkinliyə çatmamış məsihilər (11—14)

 • 6

  • Yetkinliyə doğru irəliləmək (1—3)

  • İmandan dönənlər Oğulu yenidən dirəkdə edam edirlər (4—8)

  • Ümidi axıradək möhkəm saxlayın (9—12)

  • Allahın vədi qətidir (13—20)

   • Allahın vədi və andı dəyişməzdir (17, 18)

 • 7

  • Məliksadiq — misilsiz padşah və kahin (1—10)

  • Məsihin kahinliyinin üstünlüyü (11—28)

   • Məsih tam xilası təmin edə bilər (25)

 • 8

  • Səmavi şeylərin timsalı olan çadır (1—6)

  • Köhnə və yeni əhd (7—13)

 • 9

  • Yerdəki müqəddəs məkanda xidmət (1—10)

  • Məsih öz qanı ilə göyə daxil olur (11—28)

   • Yeni əhdin vasitəçisi (15)

 • 10

  • Heyvan qurbanları günahları yuya bilməz (1—4)

   • Qanun gələcək nemətlərin kölgəsidir (1)

  • Məsihin qurbanlığı birdəfəlikdir, əbədidir (5—18)

  • Yeni və canlı bir yol (19—25)

   • Yığıncaqlarımızdan qalmayaq (24, 25)

  • Bilə-bilə günah işləyənlərə xəbərdarlıq (26—31)

  • İman və dözüm (32—39)

 • 11

  •  İmanın tərifi (1, 2)

  • İman örnəkləri (3—40)

   • İman etmədən Allahın razılığını qazanmaq mümkün deyil (6)

 • 12

  • İmanımızın kamilləşdirəni İsa (1—3)

   • Böyük şahidlər buludu (1)

  • Yehovanın tərbiyəsinə xor baxma (4—11)

  • Düz yoldan ayrılmayın (12—17)

  • Səmavi Yerusəlimə yaxınlaşmaq (18—29)

 • 13

  • Yekun nəsihətlər və salam-dua (1—25)

   • Qonaqpərvərliyi unutmayın (2)

   • Qoy hər kəs nikaha hörmət etsin (4)

   • Rəhbərlik edənlərə itaət (7, 17)

   • Mədh qurbanları təqdim edin (15, 16)