Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Hizqiyal 47:1—23

MÜNDƏRİCAT

  • Məbəddən axan çay (1—12)

    • Su get-gedə dərinləşir (2—5)

    • Ölü dənizin suları şəfa tapır (8—10)

    • Bataqlıq yerlər şəfa tapmır (11)

    • Qida və şəfa üçün ağaclar (12)

  • Ölkənin sərhədləri (13—23)

47  Sonra o adam məni məbədin girişinə gətirdi.+ Məbədin üzü şərqə baxdığından onun kandarının altından şərqə tərəf su axırdı.+ Su məbədin sağ tərəfinin altından, qurbangahın cənub tərəfindən aşağıya axırdı.  Sonra o, məni şimal darvazasından+ bayıra çıxartdı, şərqə baxan bayır darvazaya gətirdi.+ Orada sağ tərəfdən su axırdı.  O adam əlində ölçü ipi şərqə tərəf gedib+ 1000 qulac* ölçdü və məni sudan keçirtdi. Su topuqdan idi.  Sonra yenə 1000 qulac ölçüb məni sudan keçirtdi. Su dizdən idi. O, yenə 1000 qulac ölçüb məni sudan keçirtdi. Su beldən idi.  Daha 1000 qulac ölçəndə su əməlli-başlı çay olmuşdu. Mən onu keçə bilmədim. Su elə dərin idi ki, onu gərək üzüb keçəydin, ayaqla keçmək mümkün deyildi.  O, məndən soruşdu: «Ey bəni-adəm, görürsən?» O, məni gəzdirdi, sonra geri, çayın kənarına gətirdi.  Qayıdıb gələndə gördüm ki, çayın qırağında, hər iki tərəfdə çoxlu ağaclar var.+  O, mənə dedi: «Bu su şərqə axır. Ərəbəni+ keçib dənizə töküləcək, dənizin sularına qarışanda+ onlar şəfa tapacaq.  Çayın axdığı hər yerdə canlı məxluqlar qaynaşacaq, töküldüyü yerdə çoxlu balıq olacaq. Dənizin suyu şəfa tapacaq, çay axdığı hər yerə həyat gətirəcək. 10  Balıqçılar Eyn-Gedidən+ Eyn-Eqlayimə qədər sahil boyunca duracaqlar. Orada torları sərmək üçün yer olacaq. Orada Böyük dənizdəki*+ kimi cürbəcür balıqlar olacaq. 11  Onun lilli, bataqlıq sahələri olacaq, onlar şəfa tapmayacaq, şoranlıq olacaq.+ 12  Çayın hər iki sahilində yeməli meyvə gətirən ağaclar bitəcək. Yarpaqları solmayacaq, meyvələri tükənməyəcək. Hər ay təzə meyvə gətirəcəklər, çünki müqəddəs məkandan axan su onları suvaracaq.+ Ağacların meyvələri qida olacaq, yarpaqları şəfa verəcək».+ 13  Külli-İxtiyar Yehova belə deyir: «İsrailin on iki qəbiləsi arasında irs olaraq bu torpağı bölüşdürəcəksiniz. Yusifə iki pay düşəcək.+ 14  Torpaq sizin irsiniz olacaq və hər kəsə eyni pay düşəcək. Mən bu torpağı ata-babalarınıza verməyi and içmişdim,+ indi isə o, irs olaraq sizə verilir. 15  Ölkənin şimal sərhədi belədir: Böyük dənizdən Hetlun+ yolu ilə Sadada,+ 16  Həməsə,+ Berotaya,+ Dəməşqlə Həməs arasında yerləşən Sibrayimə, Həvran+ yaxınlığında yerləşən Hasir-Hattixuna uzanır. 17  Beləliklə, sərhəd dənizdən başlayıb Dəməşq sərhədi ilə şimala, Hazar-Eynənə+ və Həməs sərhədinə qədər uzanacaq.+ Bu, şimal sərhədidir. 18  Şərq tərəfi Həvranla Dəməşq arasından və Giladla+ İsrail torpağı arasından İordan çayı boyunca uzanacaq. Sərhəddən şərqdəki dənizə* qədər məsafəni ölçün. Bu, şərq sərhədidir. 19  Cənub sərhədi Tamardan Məribat-Qədisin sularına,+ oradan Vadiyə*, oradan da Böyük dənizə qədər olacaq.+ Bu, cənub sərhədidir. 20  Qərbdə Böyük dəniz sərhəd olacaq, o, cənub sərhədindən Ləbu-Həməslə+ üzbəüz yerə qədər uzanacaq. Bu, qərb sərhədidir». 21  «Bu torpağı aranızda, İsrailin on iki qəbiləsi arasında bölüşdürün. 22  Onu həm özünüz üçün, həm də aranızda yaşayarkən uşaqları olan yadellilər üçün irs kimi bölüşdürün. Bu yadellilərə yerli israillilər kimi yanaşın. İsrail qəbilələri arasında sizinlə birlikdə onların da mirası olacaq. 23  Yadelliyə yaşadığı qəbilənin ərazisində irs verməlisiniz», — Külli-İxtiyar Yehova bəyan edir.

Haşiyələr

Burada söhbət uzun qulacdan gedir. B14 əlavəsinə bax.
Aralıq dənizi.
Ölü dəniz.
Misir vadisi.