Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Amus 9:1—15

MÜNDƏRİCAT

  • Allahdan qaçmaq mümkün deyil (1—10)

  • Davudun çardağı qaldırılacaq (11—15)

9  Yehovanı gördüm.+ Qurbangahın üzərində dayanmışdı. O, mənə dedi: “Sütunun başından elə vur ki, kandarlar titrəsin. Sütunların başını sındır. Mən sağ qalanları qılıncdan keçirəcəyəm. Heç kim qaça bilməyəcək, qaçmaq istəyənlər canını qurtara bilməyəcək.+   Yeri qazıb Məzara* ensələr də, Əlimi atıb onları oradan çıxaracağam, Göyə qalxsalar da, Oradan yerə salacağam.   Karmelin başında gizlənsələr də, Onları axtaracağam və oradan götürəcəyəm.+ Əlimdən qaçıb dənizin dibində gizlənsələr də, Orada ilana əmr edəcəyəm onları çalsın.   Düşmən onları qabağına qatıb əsir aparsa, Orada qılınca əmr edəcəyəm onları öldürsün.+ Yaxşılıq yox, pislik üçün onlara göz qoyacağam.+   Çünki Külli-İxtiyar, ordular Allahı Yehova yerə toxunar, Yer əriyər,+ bütün sakinləri yas tutar,+ Onların hamısı Nil suları kimi qalxar, Misirdəki Nil kimi çəkilər.+   “Göyün pillələrini yaradan, Qübbəsini yer üzərində bərqərar edən, Dəniz sularını yanına çağırıb Yer üzünə tökən Odur.+ Yehovadır Onun adı.+   Yehova deyir: “Ey İsrail xalqı, məgər siz Mənim üçün kuşlular kimi deyilsiniz? Məgər İsraili Misir torpağından,+ Filiştliləri Kritdən+, aramiləri Girahdan+ çıxaran Mən deyiləm?”   “Budur Külli-İxtiyar Yehovanın gözləri günahkar padşahlığın üzərindədir. Onu yer üzündən silib atacaq.+ Amma yenə də Yaqub evini tamamilə məhv etməyəcəyəm”,+ — bəyan edir Yehova.   “Mən əmr verib İsrail evini bütün xalqlar arasında Xəlbirtək ələyəcəyəm,+ Bir çınqıl da yerə düşməyəcək. 10  Xalqımın bütün günahkarları qılıncdan öləcək. Onlar deyirlər: “Bəla bizə yaxınlaşmaz, bizə çatmaz”. 11  Həmin gün Davudun yıxılmış çardağını qaldıracağam,+ Dəlmə-deşiyini tutacağam. Viranəliklərini bərpa edib Əvvəlki halına qaytaracağam.+ 12  Belə ki, Ədumun+ sağ qalanlarına Və adım üzərlərində olan bütün xalqlara sahib olsunlar”, — bunu edən Yehova bəyan edir. 13  Yehova deyir: “Elə günlər gəlir ki, Cütçü biçinçiyə, Üzüm tapdalayan toxum səpənə çatacaq.+ Dağlardan şirin şərab damacaq,+ Bütün təpələrdən axacaq.+ 14  Xalqım İsraili əsirlikdən qaytaracağam,+ Onlar viran qalmış şəhərləri tikib orada yaşayacaqlar,+ Üzümlüklər salıb şərabını içəcək,+ Bağ-bağat salıb meyvəsini yeyəcəklər.+ 15  Onları öz torpaqlarında əkəcəyəm, Onlar pay verdiyim torpaqdan bir daha qoparılmayacaqlar”.+ Bunu sizin Allahınız Yehova deyir».

Haşiyələr

İbr. şeol. Lüğətə bax.