Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 91:1—16

MÜNDƏRİCAT

  • Allaha pənah gətirən müdafiə olunur

    • Ovçunun tələsindən qurtuluş (3)

    • Allahın qanadları altında sığınacaq (4)

    • Min adam yıxılar, sənə xətər dəyməz (7)

    • Mələklər Allahın bəndələrini qoruyar (11)

91  Haqq-Taalanın pənahında yaşayan+Qüdrət Sahibinin kölgəsində yuva tapar.+   Yehovaya deyərəm: «Pənahgahım, istehkamım,+Allahım Sənsən, Sənə güvənirəm».+   O, səni ovçunun tələsindən,Ölüm gətirən azardan qurtarar.   Pərlərini üstünə gərər,Qanadları altına sığınarsan,+ Sədaqəti+ sənə qalxan,+ istehkam olar.   Nə gecənin vahiməsindən qorxarsan,+Nə gündüz atılan oxdan,+   Nə zülmətdə dolaşan azar-bezardan,Nə günorta çalıb-çapan qırğından.   Yan-yörəndə min adam,Sağ tərəfində on min adam yerə sərilər,Sənə isə xətər dəyməz.+   Bunu gözünlə görəcəksən,Pislərin aldığı cəzanın şahidi olacaqsan.   Axı: «Yehovadır mənim pənahım», — demişdin, Haqq-Taalanı özünə məskən* etmişdin.+ 10  Sənə bədbəxtlik üz verməz,+Bəla çadırına yaxın gəlməz. 11  Addımlarını qorusunlar deyə,Mələklərinə+ əmr edəcək,+ 12  Ayağın daşa dəyməsin deyə,Səni əlləri üstündə aparacaqlar.+ 13  Gənc aslanı, kobranı tapdalayarsan,Şiri, nəhəng ilanı ayağınla əzərsən.+ 14  Allah deyir: «O ki Məni sevdi, onu qurtaracağam,+ Adımı tanıdığı üçün onu hifz edəcəyəm.+ 15  Məni çağıracaq, ona hay verəcəyəm,+ Dar günündə yanında olacağam,+ Onu qurtaracağam, şərəfə yüksəldəcəyəm. 16  Ona uzun ömür bəxş edəcəyəm,+Qurtuluşumu ona göstərəcəyəm».+

Haşiyələr

Digər variant: qala, sığınacaq.