Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 72:1—20

MÜNDƏRİCAT

 • Allahın qoyduğu padşahın dinc hökmranlığı

  • «Saleh adam çiçəklənəcək» (7)

  • Səltənəti dənizdən-dənizə uzanacaq (8)

  • İnsanları zorakılıqdan qurtaracaq (14)

  • Yerdə çörək bol olacaq (16)

  • Qoy adı daim yaşasın (17)

Süleyman barədə. 72  Ey Allah, padşaha hökmlərini öyrət, Padşah oğluna ədalətindən pay ver.+   Qoy xalqının işinə insafla baxsın, Məzlumlarına adil hökm çıxarsın.+   Qoy dağlar xalqa sülh gətirsin, Təpələr salehlik gətirsin.   Qoy padşah xalqın fağırlarının işinə baxsın, Kasıb-küsubun balasını qorusun, Qəsbkarı isə əzib-tapdalasın.+   Günəş var olduqca, Ay yerində durduqca, Nəsillər boyunca Səndən qorxacaqlar.+   Padşah biçilmiş çəmənə yağan yağış kimi, Torpağı sulayan bərəkətli yağmur kimi olacaq.+   Onun dövründə saleh adam çiçəklənəcək,+ Ay durduqca hər yanda sülh olacaq.+   Səltənəti dənizdən-dənizə, Çaydan* tutmuş ta dünyanın hüdudlarınadək uzanacaq.+   Səhraların məskunları ona təzim edəcək, Düşmənləri torpağı yalayacaq.+ 10  Tarşiş və ada padşahları xərac gətirəcək,+ Səba və Siba padşahları bəxşiş verəcək.+ 11  Bütün padşahlar ona təzim edəcək, Bütün xalqlar qulluğunda duracaq. 12  O, imdad deyib çağıran fağırı, Məzlumu, biçarəni xilas edəcək. 13  O, fağır-füqəranın halına acıyacaq, Fəqirlərin canını xilas edəcək. 14  Canlarını zülmdən, zorakılıqdan qurtaracaq, Qanları onun gözündə dəyərli olacaq. 15  Yaşasın padşah! Səba qızılından ona pay verilsin,+ Onun canına daim dua edilsin, Hər gün şəninə tərif deyilsin. 16  Yerdə çörək* bol olacaq,+ Dağ başında zəmilər aşıb-daşacaq. Onun məhsulu Livan meşəsitək bol olacaq,+ Şəhər camaatı ot-çiçək kimi göyərsin.+ 17  Qoy adı daim yaşasın,+ Günəş var olduqca o da parlasın, Sayəsində insanlar xeyir-bərəkət tapsın,+ Bütün xalqlar onu bəxtəvər çağırsın. 18  Alqış olsun, Yehova Allaha, İsrailin Allahına,+ Heyrət doğuran işlərin yeganə Yaradanına!+ 19  Alqış olsun, daima Onun uca adına,+ Calalı bütün yer üzünü bürüsün,+ Amin! Amin! 20  Yəssə oğlu Davudun+ duaları burada bitir.

Haşiyələr

Fərat çayı.
Hərfən: taxıl.